Účastnický list – souhlas

Účastnice vyplněním tohoto listu dává souhlas Martině Kubíčkové ke shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto listu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti dne 25. května 2018.

Účel získávání těchto osobních údajů, je vytvoření seznamu účastníků, prezenční listiny, jmenovky, fakturace, následně oslovení s pozvánkou na další akce, kurzy, přednášky, semináře apod.

Dále účastnice vyplněním přihlášky dává souhlas s pořízením digitálního záznamu (fotografie, video) z akcí, jichž se výše uvedený subjekt účastní. Tyto digitální záznamy mohou být použité za účelem propagace na webových stránkách či na účtech sociálních sítí organizátora (Podnikavky; Podnikavky_z_moravy; Martina Kubíčková coach).

Veškeré osobní údaje budou uloženy po dobu potřebnou pro vypořádání povinností vyplývajících z pořádání předmětné akce, kurzu, přednášky, semináře, údaje získané pro účely zasílání pozvánek, pak do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Účastnice má právo kdykoliv odvolat souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu můžete provést kdykoliv e-mailem na adrese podnikavky@gmail.com.